Wiki i skolen


mediawiki.jpg
wikisps.jpg
wikisps.jpg
google.jpg
Ulikewikidistributører
wikidots.jpg
wikidots.jpg

I undervisningssammenheng er det mange lærere som har funnet at wiki er et nyttig verktøy. Sett på bakgrunn av at teknologien er relativt ny, er det et stort mangfold i både leverandører, brukere, bruksmåter og utforming. På denne siden finner dere eksempler på ulik bruk i skoler i Norge og i utlandet.

Wiki som LMS

En del skoler har sider er brukt som Learing Management Systems (LMS) - informasjon til elevene/foreldre, med oppgaver, lærestoff og elevtekster samlet på ett sted.
Å bruke wikiteknologien som læringsplattform, et alternativ til LMS, har fordelen av at teknologien er lett tilgjengelig, og relativ billig i drift. For skoler som har kompetanse for å utvikle og drive nettstedet er dette et alternativ. Godøy skole har valgt å lage fellesside der enkeltelever sine bidrag kan komme med, mens andre har målsetting om at alle skal publisere.

Wiki til informasjonsinnhenting

En lærer har sammen med sine unge elever lurt på hvordan 1000 navn ser ut - en wiki-side brukt til informasjonsinnhenting. Her er en lærer som bruker siden til informasjon og publisering av elevenes arbeid.

Wiki som lærebok og samarbeidsverktøy

Kreative pedagoger har brukt siden som "lærebok på nett" - der multimodale tekster gir elevene informasjon og bakgrunn for eget arbeid. Flere wikier er knyttet til enkeltfag, der elever i samarbeid bygger opp en fagside. Andre bruker det som et samarbeidsredskap på tvers av landegrenser. Denne siden har samlet bidrag fra hele verden der lærere presenterer elevenes arbeid i et annet multimodalt-tekstverktøy; glogsters. En annen premiert side på wikispaces er en side utviklet av studenter der de tar for seg faglig utvikling med et metaperspektiv på bruken av wiki.

Wiki som veiledning

Andre har funnet ut at wiki kan brukes som lenkesamling for bruk av ulike programmer eller verktøy. Andre har lagt ned et stort arbeid i wiki som gir innføring og tips til hvordan en utformer sin egen wiki. Andre igjen har påtatt seg den store oppgaven å være veiviser i wiki-jungelen .